Privacy Policy för Tree of brands AB

Hur vi behandlar dina personuppgifter.
All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen. När du skickar in kontaktformulär / registrerar dig i webshop hos  Tree of brands AB sker en registrering i Tree of brands ABs register. Innehållet är de kontaktuppgifter som du själv har angivit. Dessa kan komma att användas för administration av tjänster/leveranser, information, marknadsföring av Tree of brands ABs varor och tjänster samt för viss statistik, marknadsföring och kvalitetssäkerhetsarbete.

Personuppgiftsansvarig.
Tree of brands AB, org.nr. 559107-9602, ansvarar för dina personuppgifter.

Företagsuppgifter.
Dessa uppgifter lagras:
Organisationsnummer. (För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer)
Företagsnamn.
Postadress.
Besöksadress.
Kontaktperson. (Eventuell befattning.)
Telefonnummer.
E-post.

Uppgifter från register.
Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som finns i Tree of brands ABs register. Likaså har du rätt att få dina uppgifter begränsade eller raderade , det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållanden som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.Om du anser att någon uppgift är missvisande bör du höra av dig så snart du kan. Kontaktinformation finns nedan.
Vill du inte att dina uppgifter ska användas till marknadsföring, hör av dig till Tree of brands AB.
Tree of brands AB sparar dina uppgifter så länge de behövs i affärsverksamheten. Efter avslutat avtal tas uppgifterna bort efter ett år om det är möjligt för affärsverksamheten.
Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.
Tredje part kan också i vissa fall få ta del av och behandla dina personuppgifter. Det kan exempelvis vara revisorer, leverantörer, myndigheter etc. Tree of brands AB förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Tree of brands AB gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Tree of brands ABs personuppgiftsbiträde.
Tree of brands AB kan komma att använda dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Tree of brands AB kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

Klagomål.
Är du missnöjd med hur Tree of brands AB behandlar dina personuppgifter  bör du kontakta oss. Du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Kontakta Tree of brands AB.
Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på telefon
+46 72 7458683 eller e-post hello@treeofbrands.com

Om du har allmänna frågor kring hur vi arbetar med integritetsskydd kan du kontakta Tree of brands ABs personuppgiftsansvariga, VD Tove Svanlind.

Tree of brands AB
Brobyvägen 2
187 35 Täby

 

Tree of Brands AB

hello@treeofbrands.com

 Facebook

 LinkedIn

 Instagram